Ngôn Tình

Điềm Báo - The Sign - Premonition (2023)Bản ĐẹpTập 11
Giữa Cơn Bão Tuyết - Amidst a Snowstorm of Love  (2023)Bản ĐẹpTập 30 en
Tàng Dược Lệnh - 藏药令 #藏藥令 (2024)Bản ĐẹpTập 24
Kim Ốc Tàng Phu - Golden House Hidden Love (2024)Bản ĐẹpTập 24 end
Liệt Ái - 烈爱 (lie ai) (2024)Bản ĐẹpTập 24 end
Hãy Nói Với Anh Rằng Em Yêu Anh - Tell Me You Love Me (2023)Bản ĐẹpTập 16 end
Tấn Công Thư Ký Kim - Jin Secretary (2023)Bản ĐẹpTập 33
Hoán Vũ - 焕羽 (2024)Bản ĐẹpTrailer
Trailer2024
Soundtrack #2 - 사운드트랙#2 (2023)Bản ĐẹpTập 6

Đóng QC[x]